ANTARKTYKA

Antarktyka :: Ciekawostki :: Mikroorganizmy spod lodu

Mikroorganizmy spod lodu


 

Jezioro Vida jest największym z jezior położonych w Suchych Dolinach McMurdo (Wschodnia Antarktyka).

Jezioro pokryte jest całkowicie lodem i do niedawna sądzono, że stanowi jeden ogromny lodowy blok. Dopiero przeprowadzone w 1995 roku badania z użyciem georadaru wykazały, że pod ponad 20-metrową warstwą lodu znajduje się ciecz.

W 2005 i 2010 roku, po opracowaniu metodyki pozwalającej zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia jeziora obcymi mikroorganizmami, pobrano z jeziora kilka rdzeni lodowych sięgających nawet 27 m. Po wyciągnięciu rdzeni w otworach podniosła się pozbawiona tlenu woda o zasoleniu ponad 6-krotnie wyższym od wody morskiej i temperaturze <-10°C. Zawierała ona duże stężenia siarczanów, żelaza, amoniaku i podtlenku azotu. W rdzeniach znaleziono też zamarznięte maty mikrobialne, osady denne i pęcherzyki gazu. Odkryte resztki materii organicznej datowane są na 2 800 lat, co sugeruje, że przynajmniej od tego czasu jezioro było odcięte od środowiska zewnętrznego. Dolna część rdzeni przesiąknięta była solanką. Grubość pokrywy lodowej oraz duża ilość znajdujących się w niej sedymentów powodują, że do jeziora nie dochodzi światło słoneczne. W solance znaleziono zdumiewająco bogate i różnorodne skupiska mikroorganizmów, całkowicie odmiennych od mikrobów znajdowanych w innych jeziorach Suchych Dolin McMurdo. Mikrobialny ekosystem jeziora Vida funkcjonuje bez dostępu światła i tlenu.Kolejne badania pomogą ustalić skąd organizmy te czerpią energię. Możliwe są dwa źródła energii: materia organiczna zgromadzona w jeziorze zanim gruba, całoroczna pokrywa lodowa całkowicie odcięła je od środowiska zewnętrznego, lub reakcje chemiczne pomiędzy pozbawioną tlenu solanką a bogatym w związki żelaza podłożem, w wyniku których powstawać miał podtlenek azotu i wodór.

Odkrywcy mikroorganizmów z jeziora Vida planują kolejne wyprawy. Dotychczasowe wyniki zostały w tym roku opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Science” (1), (2), (3).

Badania finansowane są przez National Science Foundation i NASA.informację opublikowano: 11.12.2012
źródło: AK
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA