INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Ogłoszenia :: Nabór kandydatów na 38 Polską Wyprawę Antarktyczną w sezonie 2013-2014

Nabór kandydatów na 38 Polską Wyprawę Antarktyczną w sezonie 2013-2014


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów na uczestników całorocznej wyprawy antarktycznej oraz uczestników technicznej grupy letniej na Stację im. H. Arctowskiego w sezonie 2013-2014.

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów
na uczestników całorocznej wyprawy antarktycznej oraz uczestników technicznej grupy letniej
na Stację im. H. Arctowskiego w sezonie 2013-2014
Kierownikiem wyprawy będzie dr Anna Panasiuk-Chodnicka

Do składania aplikacji zapraszamy:
 • Elektroników;
 • Informatyków;
 • Chemików;
 • Biologów;
 • Mechaników oraz energetyków w ramach grupy zimującej (w szczególności do obsługi agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych);
 • Mechaników samochodowych i warsztatowych,  elektryków, stolarzy, „złote rączki”;
 • Medyków;
 • Szyprów.
Dodatkowym atutem aplikujących będą następujące umiejętności oraz patenty:
 • Patenty motorowodne oraz doświadczenie w prowadzeniu łodzi na morzu;
 • Kursy wspinaczkowe oraz doświadczenie w warunkach górskich zimowych;
 • Kursy medyczne (pierwsza pomoc, ratownictwo);
 • Kurs operowania transporterem pływającym PTS;
 • Kursy operatorów dźwignic – żurawie samojezdne i HDS-y;
 • Znajomość języków obcych (w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego);
 • Uprawnienia spawalnicze;
 • Obsługa tokarki i frezarki.
Do podstawowych obowiązków uczestnika Wyprawy zalicza się:
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Stacji im. H. Arctowskiego;
 • Wsparcie w prowadzonych pracach badawczych w terenie i w laboratoriach;
 • Prowadzenie monitoringów realizowanych w oparciu o Stację;
 • Reprezentowanie Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w trakcie oficjalnych wizyt i kontaktów z innymi stacjami, statkami i wyprawami;
 • Prowadzenie bieżących prac remontowych i konserwacyjnych na Stacji.
Aplikacja powinna składać się z:
 • Podania kandydata o zakwalifikowanie na uczestnika XXXVIII Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej  im. "H. Arctowskiego" (na okres letni lub całoroczny);
 • Listu motywacyjnego;
 • Życiorysu z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.";
 • posiadanych patentów i uprawnień.
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zapewnia wyposażenie w odzież i sprzęt specjalistyczny oraz bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w okresie trwania Wyprawy.

Informujemy, że w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 31.03.2013 r. na adres: secretariate@ibb.waw.pl z dopiskiem: okres letni / wyprawa całoroczna

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: kwiecień 2013 r.
Okres zatrudnienia wrzesień 2013 r. - listopad 2014 r.

data ostatniej aktualizacji: 28 lutego 2013 r.

 

Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA