INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Badania :: Projekty badawcze :: No 197810

No 197810


Opis projektu 
 
MONICA - A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems

[Nowe podejście do problemu monitorowania wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy Antarktyki]

No 197810
Projekt MONICA - logo
Publikacje 
 
 1. Zmarz A., Korczak-Abshire, M., Storvold R., Rodzewicz M, and Kędzierska I. 2015. Indicator species population monitoring in Antarctica with UAV. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. XL-1/W4: 189-193.
 2. Hajduk J., Rodzewicz M., Głowacki D.: Projektowanie tras fotogrametrycznych samolotu bezzałogowego w aspekcie jego właściwości dynamicznych, w: Mechanika w Lotnictwie T I / Sibilski Krzysztof (red.), 2014, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, ISBN 978-83-932107-3-2, ss. 175-188.
 3. Goetzendorf-Grabowski T., Rodzewicz M. 2016. Design of UAV for photogrammetric mission in Antarctic area. Journal of Aerospace Engineering DOI: 10.1177/0954410016656881
 4. Korczak-Abshire M., Kidawa A., Zmarz A., Storvold R., Karlsen S-R, Rodzewicz M., Chwedorzewska K.J., Znój A. 2016. Preliminary study on nesting Adélie penguins disturbance by unmanned aerial vehicles. CCAMLR Science, 23: 1-16.

Monografie
 
 1. Goraj Z., Rodzewicz M. Krytyczne technologie i najważniejsze programy badawcze w lotnictwie bezzałogowym. W "Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych" (red.) J. Cymerski i K. Wiciak, Wydz. Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2015,  ISBN 978-83-7462-472-5, str. 289 - 311.
 
Wystąpienia konferencyjne
 
 1. Korczak-Abshire M., Zmarz A., Chwedorzewska K.J., Karlsen S.R., Rodzewicz M., Storvold R., Goraj Z.. UAV for monitoring of indicator species on Antarctic protected areas 34th Symposium of the European-Association-of Remote-Sensing-Laboratories (EARSeL) Location Warsaw 16 - 20 June 2014.
 2. Hajduk J., Rodzewicz M. Some optimization criteria of the UAV photogrammetric flight-tracks planning;34th Symposium of the European-Association-of Remote-Sensing-Laboratories (EARSeL) Location Warsaw, Poland, 16-20 June, 2014
 3. Goraj Z. A specialized UAV for surveillance in windy, turbulent environment of the Antarctic coast. 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences Location: St. Petersburg, Russia, 7 - 12 September 2014.
 4. Goraj Z., Rodzewicz M.  Krytyczne technologie i najważniejsze programy badawcze w lotnictwie bezzałogowym. Konferencja: PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM POWSTAŁYM W WYNIKU BEZPRAWNEGO I CELOWEGO UŻYCIA BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM MOBILNYCH, zorganizowana pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa, Polska., 12 czerwca 2015
 5. Zmarz A., Korczak-Abshire M., Storvold R., Rodzewicz M. and Kedzierska I. Indicator species population monitoring in Antarctica with UAV. International Conference on Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics, , Toronto, Ontario, Canada, August 30 - September 02, 2015
 6. Goetzendorf-Grabowski T., Rodzewicz M. : Design of UAV for photogrammetric mission in Antarctic area. 5th CEAS Air and Space Conference  -"Challenges in European aerospace" organizowaną przez  Council of European Aerospace Societies, Delft, 7-11 September 2015, Paper CEAS-021
 7. Glowacki D., Hajduk J. Rodzewicz M.: "Methods of flight-path planning for UAV photogrammetry missions with consideration of aircraft dynamic properties". 5th CEAS Air and Space Conference  -"Challenges in European aerospace" organizowaną przez  Council of European Aerospace Societies, Delft, 7-11 September 2015, Paper CEAS-02.
 8. Chwedorzewska KJ, Rodzewicz M, Korczak-Abshire M, Zmarz A, Storvold R, Karlsen RS. MONICA - A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystem. Climate & environment Polish and Norwegian research on climate and environment Strategies and actions – polar research – climate change – technology. 19-20 listopad 2015, Sopot, Polska
 9. Rodzewicz M.: “Implementation of the UAV in Biological Monitoring and Photogrammetry Missions in Antarctica” , III Cenference ob Aerospace Robotics, 17-18 Nov 2015, Warsaw, Poland
 10. Zmarz A., Korczak-Abshire M., Storvold R., Rodzewicz M., Karlsen S.R., Chwedorzewska K.J., Kidawa A. UAV monitoring missions in Antarctica - MONICA project 2014-2015. The Remote Controlled and Autonomous Measurement Platforms (ReCAMP) Flagship Workshop April 2016 in Tromsø, Norway.
 11. Zmarz A., Korczak-Abshire M., Storvold R., Rodzewicz M., Chwedorzewska K.J., Karlsen S.R. UAV for monitoring antarctic ecosystems. The 36th EARSeL Symposium 20-24 June 2016, Bonn, Germany.
 12. Korczak-Abshire M., Zmarz A., Storvold, R., Rodzewicz M., Kycko M., Kidawa A., Chwedorzewska K.J. 2016. Using Unmanned Aerial Vehicles to monitor avian indicator species in Antarctica. The North American Ornithological Conference (NAOC), 16-20 August 2016, Washington, D.C., USA.
 13. Korczak-Abshire M., Zmarz A., Karlsen S.R., Rodzewicz M., Storvold R., Chwedorzewska K.J., Kidawa A., Kycko M. A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems. SCAR 2016 Open Science Conference 22 – 26 August 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.
 14. Korczak-Abshire M., Zmarz A., Karlsen S.R., Rodzewicz M., Storvold R., Kidawa A., Kycko M., Chwedorzewska K.J. Changing Antarctica - New possibilities of observations with UAV. „Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and polar zones” 26-27.10.2016, Warsaw, Poland..
 15. Karlsen S.R., Sivertsen A., Chwedorzewska K., Zmarz A., Korczak-Abshire M., Kidawa A., Storvold R. Vegetation mapping using Unmanned Aerial Systems (UAS) on King George Island, Maritime Antarctic. Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and polar zones, 26-27 October 2016, Warsaw, Poland.
 16. Chwedorzewska K.J., Karlsen S.R., Sivertsen A., Zmarz A., Korczak-Abshire M., Znój A. Vegetation map of the forefield of retreating glacier, Admiralty Bay area, King Gorge Island (Maritime Antarctic). Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and polar zones, 26-27 October 2016, Warsaw, Poland.
 17. Korczak-Abshire M., Zmarz A., Chwedorzewska K., Rodzewicz M., Storvold R., Karlsen S.R., Kidawa A. Wykorzystanie bezzałogowych samolotów do prowadzenia interdyscyplinarnego monitoringu ekosystemów antarktycznych [Application of UAVs for conducting interdisciplinary monitoring of Antarctic ecosystems]. XXXVI Sympozjum Polarne, “Progress in polar research – new experiences and challenges” 8-11 czerwca 2016 r., Lublin, Polska.
 18. Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Zmarz A. Rapid regional changes in maritime Antarctic ecosystem – case study. Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and polar zones. 26-27.10.2016, Warsaw.
 
 Plakaty konferencyjne
 
 1. Zmarz A., Korczak-Abshire M., Karlsen S.R., Rodzewicz M., Storvold R., Goraj Z., Chwedorzewska K.J. Remote sensing techniques for monitoring the King George Island; XXXV Sympozjum Polarne, Wrocław, 4–7 czerwca 2014
 2. Goraj Z. A specialized UAV for surveillance in windy, turbulent environment of the Antarctic coast. 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences September 7–12, 2014 St. Petersburg, Russia
 3. Rodzewicz M., Głowacki D. Investigations into load spectra of lightweight UAV's; 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences September 7–12, 2014 St. Petersburg, Russia
 4. Karlsen S-R., Sivertsen A., Chwedorzewska K.J., Zmarz A., Korczak-Abshire M., Storvold R. Vegetation mapping on King George Island using Unmanned Aerial Systems (UAS). SCAR 2016 Open Science Conference 22 – 26 August 2016 Kuala Lumpur, Malaysia.
 5. Chwedorzewska K.J., Karlsen S-R., Sivertsen A., Zmarz A., Korczak-Abshire M., Znój A. Ultra-high resolution baseline vegetation map of the forefield of the Sphinx glacier, Admiralty Bay area, King Gorge Island. SCAR 2016 Open Science Conference 22 – 26 August 2016 Kuala Lumpur, Malaysia.
 
Seminaria
 
 1. Korczak-Abshire M. 2015 Cel i znaczenie monitoringu ekosystemów Antarktyki. Bezzałogowce na Antarktyce, Seminarium Instytutu Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, Warszawa, 21.04.2015
 2. Rodzewicz M. 2015 Projekt MONICA  –  Pierwsza polsko-norweska misja fotogrametryczna w Antarktyce. Bezzałogowce na Antarktyce, Seminarium Instytutu Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, Warszawa, 21.04.2015
 3. Zmarz A. 2015 Potencjał samolotów bezzałogowych do fotogrametrycznych zobrazowań obszarów trudno dostępnych. Bezzałogowce na Antarktyce, Seminarium Instytutu Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, Warszawa, 21.04.2015
 4. Rodzewicz M. Zmarz A. „Projekt MONICA –Pierwsza polsko-norweska misja fotogrametryczna na Antarktyce” - referat na wystawie "Na skrzydłach czasu – ludzie i konstrukcje lotnicze Politechniki Warszawskiej", 13-16 maj 2015, Politechnika Warszawska.
 5. Rodzewicz M. „Samoloty bezzałogowe Politechniki Warszawskiej w badaniach Antarktyki”, Wykład inauguracyjny na wydziałowej ceremonii otwarcia roku akademickiego 2015/2016 – Aula Główna PW, 2015.
 6. Rodzewicz M. "Projekt MONICA - zastosowanie samolotów bezzałogowych w badaniach Antarktyki" - Wykład w Warszawskim Klubie Seniorów Lotnictwa - 03 listopad 2015.
 
Prace licencjackie
 
 1. Zastosowanie oprogramowania Image J do automatycznej detekcji wybranych gatunków ptaków morskich ze zdjęć lotniczych. Izabella Kędzierska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Praca licencjacka na kierunku Geografia w zakresie Geoinformatyki, Praca wykonana pod kierunkiem: dr Anny Zmarz (UW), dr Małgorzaty Korczak-Abshire (IBB PAN). Obrona: 22.07.2015
 
Prace magisterskie
 
 1. Związek lokalizacji gniazd pingwinów Pygoscelis z cechami rzeźby terenu. [Relationship between terrain features and nest-site location of Pygoscelis penguins]. Katarzyna Jaworska. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Praca magisterska na kierunku Geografia w zakresie: geoinformatyki, kartografii, teledetekcji. Praca wykonana pod kierunkiem: dr Małgorzaty Korczak-Abshire (IBB PAN), dr Piotra Pabjanka (UW). Obrona: 17.06.2016
 
Inne
 
 1. Chwedorzewska K., Korczak- Abshire M., Rodzewicz M., Zmarz A. Policzyć pingwiny! 
 2. Facebook (strona projektu MONICA) - uavoverantarctica
 3. Pingwiny na start! Profesor Mirosław Rodzewicz opowiada o przygotowaniach do lotniczej przygody.
 4. Mapy z pingwinem w tle, czyli powrót z tarczą prof. Mirosława Rodzewicza. Biuletyn Politechniki Warszawskiej.
 5. Greetings from Antarctica Mirosław Rodzewicz
 6. Zmarz A. , Korczak- Abshire M., Chwedorzewska K. 2015 Morze widziane z nieba. ACADEMIA magazyn PAN nr 1 (41) 2015.
 7. Walkiewicz Wojciech "Drony nad pingwiniskiem" POLITYKA Nr 32
 8. Zmarz A. , Korczak- Abshire M., Chwedorzewska K. 2015. UAV Antarctic Survey. Academia PAN 1 (45) 2015.
 9. Zmarz A., Janas C., Korczak-Abshire M. Radio RDC. Audycja radiowa "Świątek piątek: liczenie pingwinów przy pomocy drona", w dniu  25.09.2015, godz. 13:10, ul. Mysliwiecka 3,5,9, Warszawa.
 10. Chwedorzewska K.J. Po co liczymy pingwiny?. Polskie Radio 24, Czas na naukę. 19.11.2015.
   
 Ekspertyzy
 
 1. Kidawa, M. Korczak-Abshire, A Zmarz "UAV remote sensing of environmental changes on King George Island (South Shetland Islands): preliminary information on the results of the first field season 2014/2015" dokument na XXXVIII Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM), 31 May 2015, Sofia, Bulgaria.
 2. Korczak-Abshire M., Zmarz A., Storvold R., Rodzewicz M., Chwedorzewska K., Kidawa A., Znój A. Unmanned Aerial Vehicles based monitoring of indicator species populations on King George Island (Subarea 48.1). CCAMLR Working Group on Ecosystem Monitoring and Management, 06 - 17 Jul, 2015, Warsaw, Poland. CCAMLR WG-EMM-15/48 : 1-10.
   
   

    
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
.
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA