POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Wyprawy :: Nabór kandydatów na 42 Polską Wyprawę Antarktyczną w sezonie 2017-2018

Nabór kandydatów na 42 Polską Wyprawę Antarktyczną w sezonie 2017-2018


pobierz pdf
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów
na uczestników całorocznej wyprawy antarktycznej
na Stację im. H. Arctowskiego w sezonie 2017-2018.
 
Do składania aplikacji zapraszamy:
 • elektroników;
 • informatyków;
 • mechaników oraz energetyków (w szczególności do obsługi agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych);
 • mechaników samochodowych i warsztatowych;
 • elektryków;
 • obserwatorów do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich;
 • obserwatorów do monitoringu hydrologicznego i morskiego;
 • obserwatorów do monitoringu geochemicznego i mikrobiologicznego;
 • ratowników medycznych (w szczególności posiadających kwalifikacje do pełnienia jednej z wymienionych powyżej funkcji).
 
Dodatkowym atutem aplikujących będą następujące umiejętności oraz patenty:
 • patenty motorowodne oraz doświadczenie w prowadzeniu łodzi na morzu;
 • kursy wspinaczkowe oraz doświadczenie w warunkach górskich zimowych;
 • kursy medyczne (pierwsza pomoc, ratownictwo);
 • kurs operowania transporterem pływającym PTS;
 • kursy operatorów dźwignic – żurawie samojezdne i HDS-y;
 • uprawnienia SEP;
 • uprawnienia spawalnicze;
 • obsługa tokarki i frezarki; znajomość języków obcych (w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego);
 • oraz w przypadku obserwatorów znajomość programów ArcGis, Matlab lub pokrewnych.
 
Do podstawowych obowiązków Wyprawy zalicza się:
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego;
 • wsparcie w prowadzonych pracach badawczych w terenie i w laboratoriach;
 • prowadzenie monitoringów realizowanych w oparciu o Stację;
 • reprezentowanie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w trakcie oficjalnych wizyt i kontaktów z innymi stacjami, statkami i wyprawami;
 • prowadzenie bieżących prac remontowych i konserwacyjnych w Stacji.
 
Aplikacja powinna składać się z:
 • podania kandydata o zakwalifikowanie na uczestnika 42. Wyprawy na Polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego;
 • listu motywacyjnego;
 • życiorysu z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.";
 • kopii posiadanych patentów i uprawnień.
 
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zapewnia wyposażenie w odzież i sprzęt specjalistyczny oraz bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w okresie trwania Wyprawy.
 
Informujemy, że w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami do 30 kwietnia 2017.
 
Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: secretariate@ibb.waw.pl
 
w tytule maila: wyprawa całoroczna Arctowski 42
 
do dnia: 10.03.2017.
 
Termin rozmów kwalifikacyjnych: kwiecień-maj 2017.
 
Okres zatrudnienia: wrzesień 2017 - listopad 2018.
 
Wyłonieni kandydaci przed wyjazdem na wyprawę poddani zostaną specjalistycznym badaniom lekarskim i szkoleniom ogólnym oraz specjalistycznym.
 
pobierz pdf
data ostatniej aktualizacji: 7 lutego 2017 r.
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA